ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

เป็นรูปพระบรมธาตุหริภุญชัย มีรัศมีเป็นประกาย ซึ่งพระธาตุหริภุญชัยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และเพื่อให้ภารกิจเจริญรุ่งเรือง ดั่งองค์พระธาตุที่ส่งรัศมีเป็นประกายเจิดจ้า